shadow

De bestuursleden

Atze Kamma
Voorzitter

Ria Lap
Secretaris
E-mail: oudonderdijk@gmail.com

Peter Weel
Penningmeester / Contactpersoon Donateurs

Trudy Commandeur-Grent
Bestuurslid

Gerda Schutte-Mol
Bestuurslid / Redactie Jaarboek

Corlinda Haakman
Bestuurslid

Afra Koper-Mol
Bestuurslid / Redactie Jaarboek