Nes 192, ’t Magezointje nr. 19

Hieronder wordt beschreven wie de eigenaren waren van Nes 192. De eigenaren hoeven niet de bewoners te zijn geweest van het onroerend goed.
Op 20 december 1849 ’s avonds om zeven uur werd ten huize van Jacobus Dunselman, kastelein van het logement de Vergulde Valk aan het Westeinde van de Westerhaven in Medemblik een publieke verkoop gehouden. Dit was op verzoek van de heer Pieter Westerman Holstijn, koopman, wonende te Medemblik, als gemachtigde van zijn zuster Grietje Holstijn, zonder beroep, echtgenote van de Weleerwaarde heer Cornelis Weijland, predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Neerbosch.

Verkocht werden landerijen die door Grietje Holstijn waren verkregen uit de nalatenschap van haar broer Gerrit Holstijn, wat blijkt uit een akte van scheiding en verdeling op 15 juni 1837 getekend.

Een van deze landerijen was een akker bouwland gelegen in de Nesse te Hoog en Laag Zwaagdijk, sectie B nummer 175, rietland, groot 1 roede en 20 ellen en nummer 176, bouwland, groot 26 roeden en 30 ellen, welke bij die publieke verkoop werd gekocht door de heer Willem KlotsSchardam, heel en vroedmeester, wonende in Medemblik.

Op 14 november 1872 ’s avonds om zeven uur werd op verzoek van de heer Willem KlotsSchardam, heel- en verloskundige, wonende te Medemblik, in de herberg De Ruiter van Jan Neuvel te Hoog en Laag Zwaagdijk, de akker bouwland publiekelijk verkocht.

Bij deze publieke verkoop werd de akker bouwland, totaal groot 27,50 aren, in eigendom verkregen door Arie Weel, landbouwer en Gerrit Weel, landbouwer, beiden wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk. Arie Weel kocht de zuidelijke helft (Nes 192), groot 13,75 aren en Gerrit Weel de noordelijke helft, ook groot 13,75 aren.

Op 17 februari 1875, verkocht Arie Weel de zuidelijke helft aan de heer Pieter Kolken, landbouwer, wonende te Oosterblokker.

Op 26 september 1880 is de heer Pieter Kolken in zijn woonplaats Oosterblokker overleden. Als erfgenamen liet hij achter zijn echtgenote mevrouw Trijntje Stam, zijn zoon Arie Kolken, barbier, wonende te Oosterblokker en zijn dochter Marijtje Kolken, geboren 21 april 1850 en gehuwd met de heer Arie Weel, arbeider, geboren 11 december 1843. Arie Weel en Marijtje Kolken woonden onder de Gemeente Wervershoof. Het perceel land, waarop rond het jaar 1876 een huis moet zijn gebouwd, werd toegedeeld aan Trijntje Kolken-Stam.

Op 27 januari 1896 verkocht Trijntje Stam, weduwe van Pieter Kolken en wonende te Oosterblokker, gemeente Blokker, het huis aan de heer Arie Weel, landman, wonende te Onderdijk, gemeente Wervershoof.

Na het overlijden van Arie Weel, werd het onroerend goed door Marijtje Kolken op 26 oktober 1922 ’s avonds om acht uur, in het café van de heer Cornelis Maria Kaag (De Welkomst) te Onderdijk, gemeente Wervershoof, verkocht. Haar lasthebbers waren de heren Arie Kolken, zonder beroep, wonende te Oosterblokker, gemeente Blokker en Jacob Sijm, bakker, wonende te Onderdijk, gemeente Wervershoof. Het huis werd gekocht door de heer Klaas Smak, landbouwer, wonende te Onderdijk, gemeente Wervershoof en wel voor de heer Volkert Hofland, arbeider, wonende te Onderdijk, gemeente Wervershoof.

Volkert Hofland was gehuwd met mevrouw Anna van Ophem. Anna Hofland-van Ophem is overleden op 20 november 1933 te Wervershoof. De heer Volkert Hofland is op 25 april 1934 overleden, ook te Wervershoof. Zij hadden als erfgenamen achtergelaten hun vier kinderen, Geertruida, Gerardus, Maria en Johanna Hofland. Kort na het overlijden van haar ouders op 18 augustus 1934 overleed Johanna Hofland te Lutjebroek, zij was geboren te Wervershoof op 4 maart 1922. Zij liet als erfgenamen achter haar genoemde nog minderjarige zussen en broer, Geertruida, geboren 18 februari 1919, Gerardus, geboren 6 juni 1920 en Maria, geboren 30 december 1926. Voogd over deze minderjarige kinderen was de heer Meindert Manshanden, tuinbouwer, wonende te Onderdijk en toeziend voogd was de heer Hermanus van Zwol, tuinbouwer, wonende te Hoogkarspel.

Op 25 september 1934, ’s avonds om negen uur, werd in het café van de heer Cornelis Schouten te Onderdijk, gemeente Wervershoof, het huis met schuur en daarachter gelegen bouwland publiekelijk verkocht aan Klaas Smak Janszoon, landbouwer, wonende te Onderdijk, gemeente Wervershoof.

Op 14 juli 1949 verkoopt Klaas Smak, inmiddels weduwnaar van Aaltje Dol, het huis aan Martha Maria Weel, geboren op 27 december 1912. Daarna wordt het huis nog eigendom van Martien Weel en Afra van der Gragt. Vanaf ongeveer 1979/1980 is het huis eigendom of bewoond geweest door de heer J. Stilkenboom. De heer Stilkenboom is begin dit jaar overleden.

Op dit moment staat het huis te koop of is het net verkocht aan een nieuwe eigenaar.

Bron: Kadaster Alkmaar