Nes 168, ’t Magezointje nr. 21

Op 13 februari 1867 werd een openbare verkoop bij opbod gehouden ten huize van Dirk van Velzen, in de herberg De Welkomst te Hoog en Laag Zwaagdijk, ten verzoeke en in tegenwoordigheid van:
Grietje Laan, weduwe van Pieter Hof, zonder beroep, wonende te Enkhuizen
Pieter Koedoder, landman, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk, gehuwd met Antje Laan
Meindert Laan, landman, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk.
Grietje Laan, Antje Laan en Meindert Laan zijn de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Marijtje Hetsen, weduwe van Klaas Laan, overleden op 17 december 1866.
Er werd ondermeer verkocht een perceel bouwland, gelegen in de Nesseban, sectie B nummer 188, groot 34 roeden en 80 ellen en riet, nummer 189, groot 1 roede en 44 ellen.
Het onroerend goed werd gekocht door Cornelis Swart Pz., landbouwer, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk.
Op 8 februari 1884 ’s avonds om acht uur werd ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Cornelis Swart, landman, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk in de herberg “de Ruiter” te Hoog en Laag Zwaagdijk, overgegaan tot de publieke verkoop bij opbod en afslag van ondermeer het perceel sectie C nummer 188, bouwland groot 34 aren en 80 centiaren en 189, riet, groot 1,44 aren.
Het perceel werd gekocht door de heren Enoch van Ammers en Klaas Over, kooplieden, beiden te Medemblik.
Kort na deze aankoop is de heer Klaas Over overleden. Daardoor werden de eigenaren van het onroerend goed: Enoch van Ammers , Antje de Graaff, wonende te Medemblik, zijnde de weduwe van Klaas Over en hun kinderen Cornelis Over, machinist te Nieuwediep, Jansje Over, gehuwd met Klaas van Ammers, koopman te Medemblik, Aaltje Over, gehuwd met Arnoldus Theunis van Wijngaarden, architect te Leeuwarden, Jan Willem Over, zonder beroep te Medemblik en Pieter Over, koek en banketbakker te Amsterdam.
Op 7 mei 1884 verkochten de eigenaren het onroerend goed aan Pieter Koedoder (hiervoor ook al onder 3 genoemd), landman te Hoog en Laag Zwaagdijk. Pieter Koedoder kwam te overlijden. Op 27 juli 1888 was de boedelscheiding.
Pieter Koedoder liet achter:
zijn echtgenote Antje Laan en zijn kinderen Elisabeth Koedoder, ongehuwd, wonende te Bovenkarspel, Petronella Koedoder, ongehuwd, wonende te Wervershoof, Catharina Koedoder, ongehuwd wonende te Wervershoof, de toen minderjarige Cornelia Koedoder en zijn kleinkind Anna Bakker. Zij was de dochter van zijn overleden dochter Marijtje Koedoder en Cornelis Bakker Evertszoon, bouwman, wonende te Grootebroek.
Het hiervoor gemelde onroerend goed werd toegedeeld aan Antje Koedoder-Laan.
Antje Koedoder-Laan overleed te Wervershoof op 10 februari 1895. Zij liet als erfgenamen achter:
genoemde minderjarige Anna Bakker, dochter van haar vooroverleden dochter Marijtje Bakker-Koedoder, Betje (Elisabeth) Koedoder, gehuwd met de heer Pieter Bakker, landman, wonende te Wervershoof, Pietertje (Petronella) Koedoder, gehuwd met de heer Olvert Bakker, landbouwer, wonende te Wervershoof, de minderjarige Pieter Schouten. Hij was de zoon van haar inmiddels overleden dochter Kaatje (Catharina) Koedoder en Jacob Schouten, landman, wonende te Wervershoof.
Neeltje (Cornelia) Koedoder. Zij overleed na haar moeder op 30 augustus 1895 te Oegstgeest.
Voormeld onroerend goed werd tezamen met andere onroerende goederen door de erfgenamen openbaar verkocht op 16 september 1895 ’s avonds om zeven uur ten huize van de heer Neuvel aan de Onderdijk, gemeente Wervershoof. Op de veiling werd voormeld onroerend goed gekocht door Jan Grooteman Dirkszoon, landbouwer, wonende te Wervershoof.
In het jaar 1896 is een gedeelte van het perceel verkocht en op het overblijvende gedeelte is een huis gebouwd.
Op 22 maart 1905 verkocht Jan Grooteman Dirkszoon, landbouwer, wonende te Wervershoof het huis met schuur, bouwland, rietland en water aan Dirk Hauwert, schilder, wonende te Medemblik. In het jaar 1920 is er een huis bijgebouwd.
Op 2 juni 1927 verkocht de heer Dirk Hauwert het onroerend goed met twee huizen een schuur en een werkplaats, aan Pieter Hauwert Dirkszoon, schilder, wonende te Onderdijk, gemeente Wervershoof.
Daarna werd het onroerend goed eigendom van de heer Jan Hauwert, schilder. Rond het jaar 1962 is er gesloopt en een nieuw huis gebouwd. Tegenwoordig is zijn zoon Martien Hauwert de eigenaar.
Gedurende de Franse overheersing (1795-1813) werden door Napoleon de begrippen hectare, are en centiare, ingevoerd. In het jaar 1816 waren deze begrippen een zure herinnering aan deze Franse periode en daarom werden deze namen vervangen door zuiver Nederlandse begrippen, te weten de bunder, de roede en de el. Aan het metrieke stelsel werd echter niet getornd. De bunder was dus gelijk aan de hectare, de roede aan de are en de el aan de centiare. Later werden weer de begrippen hectare, are en centiare gebruikt.

Bron: Kadaster Alkmaar