Inhoudsopgaven van alle Magezointjes

MAGEZOINTJE nr. 1, oktober 1994:

3 Voorwoord foto bestuursfoto

4 Oprichting foto bestuur oude

5 Waarom een blad foto IJsselmeer

6 Vrachtvaarders van Onderdijk, M. Keizer foto (2) B46, Tinus

8 Toen en Nu, Penhuissie, foto (2) hulpkerk

9 Grote Hop, foto N173, 2 tekeningen.foto

13 Cornelis Groen, Een Onderdijker boer, 1 tekening knoe.

14 Toen en Nu, van Velzenstr. foto (2), S27,

15 tekening zeilschuitje.

16 Oude foto (2), lagere school begin sportlaan nu

17 Oud Onderdijk, kort. foto oude materialen

18 Nag effies dut, foto café de Landbouw

MAGEZOINTJE nr. 2, April 1995:

1 Voorwoord, tekening 50 jaar bedrijding, foto 3 jongens

2 Inleiding, Onderdijk in de donkere jaren 40/45, tekening foto (3) – 4 tekeningen

11 Toen en Nu, foto (2) Rabobank vroeger

12 Wim Doove, foto – 7 tekeningen, oorlog. Sijtje vd Hulst

16 Een dagboek uit de oorlogstijd, foto (5) – persoonsbewijzen e.d. Nellie Stavenuiter

24 Het Ontstaan van het voetbalveld achter de Dijk. foto, – tekening “De Bak”. kinderen

26 Het Magezointje. foto (2), oude magezointje gebouw

28 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE nr. 3, oktober 1995:

1 Voorwoord, foto leden van het kaatsen

2 Het Kaatsen, foto (3) Hotel de Ruyter vroeger

5 Het Ganzeaai, foto Cees Visser

6 Toen en nu foto (2), Onderdijk hoek Dirk Bijvoetweg

7 Vrachtvaarders C. Dekker Czn. foto (2)

9 De Vliet tekening, foto

11 Toen en Nu, foto (2) Droge Wijmersloot

12 Sporen uit een ver verleden tekening paalworm, foto (3)

16 Nag effies dut. foto

MAGEZOINTJE nr. 4, april 1996:

1 Voorwoord, fotokaart

2 Toen en nu foto (2), Hotel Onderdijk 189

3 Toid, Tineke v.d. Lee, foto Piet Smak en vrouw Griet

4 50 Jaar Jong Leven, foto (2) oude fotos

6 Melkboer Arnold Bakker, tekening, foto (4) voorkant magezointje schuiten arnold

met kar en motorische melkkar

11 De dijk als bleekveld foto te hoogte van Onderdijk 167

12 Toen en Nu, foto (2) Onderdijk 167 rondom

13 De Schakel, tekening, foto (3) Frits/jong Leven Neskant

16 Nag effies dut foto Jan Laan-Keizer

MAGEZOINTJE nr. 5, oktober 1996:

1 Voorwoord, foto 75 jaar kaatsclub

2 West Frisia Cantat 70 jaar, foto (5) groepsfoto, Kinderoperrette Barbier, wateruizicht

concert Sarto

7 Toen en nu foto (2) Biersloot

8 Brief van oud Melkboer Jan Bakker, foto (2) Bakfiets en Onderdijk 183/185

10 Verlangen, Tineke, foto Nes herk van de Lee

11 Interview Martien Weel, tekening, foto (4) Nesdijk, Onderdijk kerk.

16 Nag effies dut., foto tegel

MAGEZOINTJE nr. 6, april 1997:

1 Voorwoord foto mensen stempelhok

2 t Poldertje tekening, brief, foto (3) dijk vooroever, molen, nesbos

6 Kroniek 1996 foto (2) David Commandeur , Jong Leven

9 De Melkboer foto Nes 140

10 Toen en Nu foto (2) Rondom Onderdijk 87

11 Martien Weel deel 2, foto (5) Gemaal Smak, schoolfoto, Noordend, dijkgracht

Onderdijk ±239

16 Nag effies dut , tekening Eerbied in Gods huis.

MAGEZOINTJE nr. 7, oktober 1997:

1 Voorwoord foto doorkijk Vliet

2 Saks, Catharine v.d. Gragt foto (4) Huis Nes 182 personen, toneel 1936

5 Melkboer, Jan Bakker tekening boenbank

6 Toen en Nu, foto (2) Onderdijk 239

7 Gedicht Hannes Weel tekening, foto watermolen

9 Vissers van Onderdijk, Jan Roozendaal, 2 tekeningen, foto (3) Bertus Jansen

familie Roozendaal

15 Toen en nu foto (2) Nes 122 (slager)

16 Nag effies dut foto R.K. kerk

MAGEZOINTJE nr. 8, april 1998:

1 Voorwoord foto Biersloot

2 Zuiderzeevisserij

3 Misdienaar, Jac Bakker Arn.z., foto (3) Grent, huis, pastoor v Santen, misdienaars

6 De Melkboer

7 Uit het kasboek van een bouwer, tekening, foto (3) Schuiten Cees Laan, Cees Jan Koos

12 De Rattenvanger foto Dop de hond

13 Kroniek 1997, foto (4)JL. huldiging, speeltuin, kerktoren steigers, bagertsloot

17 De Schakel, tekening, foto (2) Jaco-Jan Stavenuiter, paarden meindert Hetsen

20 De Schakel /Nag effies dut, foto café de welkomst

MAGEZOINTJE nr. 9, oktober 1998:

1 Voorwoord, foto – Allerheiligen Gre Wagenaar-van Velzen, foto

2 Brief van zuster Gratiea (Mart Grent), foto zuster Gratia

4 Onderdijk toen en Nu foto (2) Nes 48 / 54 oude en nieuwe

5 Bestuurlijke geschiedenis Onderdijk foto zuidend 1926 winter, zomer, vliet

9 Op Skool 1948-1953 foto (2) klas 1953 – en 1948

10 Smeden op Onderdijk, G. Slaman, foto (6) Gerrit, woning, werf helling 1990 , de put

16 Blikken trommel, Tineke v.d. Lee, foto inhoud trommel

17 Donateurslijst 1998.

20 Nag effies dut, foto blikkentrommel van Tineke vd Lee

MAGEZOINTJE nr. 10, april 1999:

1 Voorwoord foto Y7 zicht zeedijk

2 10 Jaar St. Oud Onderdijk, foto (3) 0037, 126/7 huidige bestuur

5 Rozig, Tineke v.d. Lee,

6 Geschiedenis Pax, C. Grent-Bouma, foto pax woning toen

7 De melkboer, Jan Bakker, tekening.

8 Toen en nu, foto (2), 0.17, 0.346. Onderdijk 253

9 Kroniek 1998, foto (30) gp.302 – kermisfoto mw Grooteman en Nic Mol

13 Muzikale jeugdherinneringen, fam. Steltenpool, foto (3), 0.126 onderdijk 77

16 Klassefoto 1962-1963, foto, S.58

17 Misdienaar Jac.Laan, foto (3) K.131 – Father Laan en Altaar 1950

19 Waar beurd, tekening.

20 Nag effies dut, foto TVZ.13. 50 jaar st. Gangulphus

MAGEZOINTJE nr. 11, oktober 1999:

1 Voorwoord, foto Y.3

2 Vijftig jaar Onderdijker, fam. Korver foto (3) gezin Korver oa op bankje

6 Zwaluw, tekening.

7 Onderdijk Toen en Nu, foto (2) Luchtfoto Biersloot

8 Een Stukje uit mijn leven, Nic. Lakeman, foto (4) 0.32 – oorlog – Nooreinde

13 Herinnering uit de 40 jaren, C. Grooteman-Weel, foto (2) poppenfee operette

16 Waarbeurd tekening – Nag effies dut

MAGEZOINTJE nr. 12, april 2000:

1 Voorwoord, foto vo.17 gracht

2 De warme bakker foto n.177 + B.265 Cor Laan, Gerard Paelberg

4 Klassenfoto nr. s.50 1931

5 De “Dijkwerker” als monument. Foto 2 x de dijkwerker + m.15

9 Waar beurd.

10 Onderdijk toen en nu foto o.74 + o.304 Onderdijk 177

11 De melkboer, een tekening. moeder met wastobbe

12 Watersnoodramp 1953. 2 kleine foto’s + 1 groter foto. schuiten en wateren

14 Familie Kraaijvanger, foto’s gf.308 + gf.315 + o.367

17 Kroniek 1999, foto’s k.402 + likeur doop Neut van Keut

20 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 13, oktober 2000:

1 Voorwoord, foto y49 kleine zeetje

2 Het verhaal van Piet Smak, foto 0.125, militair, Piet&broerJaap, Piet& collega Bertus

5 Boren, tekening Jan Wenners.

6 Mijn komst naar Onderdijk, foto bruidspaar en vrienden van Kees Manshanden

10 Onderijk toen en nu, foto 0.12 en 0.284 Onderdijk 279

11 Herinneringen, foto Gre Weel, s.156, s285 1938

14 In memoriam Margaretha Koomen, foto Greetje

16 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 14, april 2001:

1 Voorwoord foto schuitenhelling

2 Skuitepraat Jan Wenners schuit K. Dudink schuit, knoe giek, Rob Smak schuit,

6 Ôns oud Fornuis tekening oud fornuis

7 Café “De Ruiter” Jan-Niek etc Ravenstein, Café Ruiter 1960, krt Neshotel

10 Pulle Vange tekening

11 Het verhaal van de Bejanja’s. 4 personen foto, Jan Bets Jac foto

13 De melkboer. Sint met Henk Morsch, truck foto.

15 Kroniek storm boom foto, Pastoor Appelman

19 Torenzicht. foto 1958 en 1997.

20 De Haan. – Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 15, oktober 2001:

1 Voorwoord. EJ 141 vlietconcert

2 Interview met Gerrit Mulder. Familie Gerrit M., AG 337 Boetje

6 Onderijk toen en nu. VS 41 van Velzenstraat /sept 2001

7 Broeder etc. tekening

8 Herinnering aan de jaren vijftig – zestig. Foto Maartensgat, Schuit-brug, VO 30 schuit hond.

11 Niek Mol, de man van de coöperatie. (deel 1) O 16, Ouderlijk huis,

familie foto kinderen, N 52 huis Mettes, O 218 Niek met dozen zaden.

16 De lange onderbroek – Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 16, april 2002:

1 Voorwoord. foto oo-40

2 Onderdoik, weer bin je bleven. 4 tekeningen

6 Klassenfoto. foto S82 + tek.

7 Niek Mol, de man van de coöperatie. deel 2 foto N296, AG11, 1vanJLaan

10 Onderdijk toen en nu. 0-133 en oo-327

11 De Vliet. 2 tekeningen

12 Een beetje skroiverai. deel 1 foto N224, O-120

15 Gedicht. privé foto J.Bakker

16 Hoillig eivend. kerk 155

17 Kroniek van Onderdijk 2001. foto N317 privé, Cantat.

MAGEZOINTJE NR. 17, oktober 2002:

1 Voorwoord.

2 Onderdijk toen en nu. foto N177 + N218

3 Een beetje skroiverai deel 2. 3 privefoto’s Joop Bakker

6 Brief uit Mechelen.

7 Een teken van leven. kranteknipsels

10 De Hervormde Kerk te Onderdijk. foto kerk prive

14 Bijzondere dag, Wullum. tekening

15 Bericht uit de N.O. Polder.

16 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 18, april 2003:

1 Voorwoord. foto JL

2 Een winderig tochtje, VO171 + tek JW

4 Klassenfoto kleuterklas ±1945, S68

5 Een beetje skroiverai, slot. JB – GF142 – JB – GF281 – JB

9 Gedichten Tineke van der Lee. tek. JW de klok – moeders koffie

10 Onderdijk toen en nu Nes 82, N220 – zw 37- GF328

13 Brief Jaap Kaarsemaker

14 Geloven in historie = historie in geloven. Pss7, K185, K151

17 Kroniek, fam. Haakman – Joke foto KVG.

MAGEZOINTJE NR. 19 oktober 2003:

1 Voorwoord, foto 259

2 Mijn mooiste kerstnacht, 2 tekening, foto kerstal Onderdijk.

5 Gedicht “De modderman”, tekening J. Wenners

6 L.T.B. Onderdijk deel 1, foto diskette, krant

10 Onderdijk, Nes 192. foto huis Nes 192

12 Familie de Vries, foto 259/3 2 x

14 Gemeenschapsveiling, EJ 128

16 Broodbezorger, foto zoon Jos + de broodmand.

MAGEZOINTJE NR. 20 april 2004:

1 Voorwoord, foto Y49

2 L.T.B. Onderdijk deel 2, diverse van de bouwerij/ltb

6 Gedicht, Roik, foto N 105

7 Tulpentijd, eigen foto’s fam. Jaap Mol en AG 24

10 Zondagcent

11 Brandweer Onderdijk

14 Herinneringen aan een “Goede Herder” foto kind Joop Bakker, pastoor

17 Kroniek Onderdijk 2003, eigen foto solex Trudy Commandeur-Grent

20 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 21 oktober 2004:

1 Voorwoord, foto VO 24

2 L.T.B. Onderdijk, deel 3. foto V 259 en 2 van de L.T.B.

5 Slechte Tinus? Tekening kermiskraam/Tinus

6 Schaatsen, GF 354

7 Speeltuin, Foto ST 43, ST 5 en foto Hanny/glijbaan

10 Kerstverhaal, tekening Maria/Jozef en kindje.

12 Grootmoeders , foto/tek. handen.

13 Onderdijk, Nes 168. foto N 95.

15 Schoolfoto 1937, S 60

16 Jacob Mettes

Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 22 april 2005:

1 Voorwoord, foto Y7

2 Onderduiker in Onderdijk, Louter foto O 159 + AG 78.

5 Lentedag, Tineke – tekening lammetjes

6 Tweede wereldoorlog , T. Grooteman, foto OB 69

8 Onderdijk, Nes 162 Foto N 90 + 2 foto

11 Kapsalon, P. Weel foto

12 Dwangarbeider, C. Wagenaar pasfoto/ krantenfoto

14 De Onderdijker Smakken, 2 foto’s + kopie ontruiming

17 Kroniek 2004, foto opening nieuwe school.

MAGEZOINTJE NR. 23 oktober 2005:

1 Voorwoord. foto Y8

2 De Onderdijker Smakken, deel 2. foto, dhr Smak, familie bij de wal, kleuter, schelpenkrt.

6 Mijn dorp, gedicht van Tineke van der Lee, foto Kr 68

7 Foto uit de oude doos. foto echtpaar Mol.

8 Onderdijk, Nes 116. foto N46, recente foto v.d. sparwinkel ,

10 Winkel “De Klimop”. foto B 160.

12 Pieter Boeder Klzn. grote foto van echtpaar Boeder.

14 Herinneringen als vrachtrijder in Onderdijk., foto 26a + 27a

16 Klaas Hendrik de Vries. jachtakte

MAGEZOINTJE NR. 24 april 2006:

1 Voorwoord, foto N14

2 Drie generaties Weel, deel 1. foto diverse van cd – molens – gebied oude stoomgemaal

6 Gedichten, Tineke v.d. Lee. , tekening schapen

7 Watersnood 1953, foto van internet huis/water in dat gebied

8 De Onderdijker smakken deel 3 slot. familie op ijs/huis – kind/pop – huis

10 Onderdijk, Nes 38-40. kinderen voor woning – N 312

13 Overzicht van een trouwerij door Jaap Broers, bruidspaar + diverse rekeningen

17 Kroniek van Onderdijk 2005. foto cd vicaris Geukers

MAGEZOINTJE NR. 25 oktober 2006:

1 Voorwoord, Sloot achter Onderdijk 197.

2 Drie generaties Weel, deel 2, diverse fotos van cd

6 Gedicht, Piet Poland, VO69

7 Interview mevrouw C. Visser-Scholten, ST55, K285, B031 privé foto.

10 De familie Klaas Laan, oude foto van de familie

11 Onderdijk 73 nieuwe foto cd.

12 Even voorstellen, door Corlinda Haakman portret van haar en wapen.

14 Toegezonden brief van dhr. Jaap Kaarsemaker., kermis 1959, privé van Els Bakker

16 Nag effies dut., 080.

MAGEZOINTJE NR. 26 april 2007:

1 Voorwoord, Waterkant van de Bak onder het ijs.

2 Drie generaties Weel, deel 3, diverse fotos van cd, woning Onderdijk 85.

7 De ijsclub “Ons Genoegen”, door Toon Steltenpool.

11 Lied uit de musical “van Piep tot Stok” Corrie Grooteman-Weel

12 Onderdijk, woning Nes 90.

13 Verhaal familie Manshanden-de Haan door Tinie Manshanden

17 Kroniek Onderdijk 2006, Foto Jong Leven, Pastor Maria, Westfries Cantat.

20 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 27 oktober 2007:

1 Voorwoord, foto vooroever 1970

2 Klassefoto uit 1920

3 Wammolen portret piet Neuvel en oude boerderij Onderdijk 27

4 Onderdijk, woning Onderdijk 27, foto rond 1970 en huidige woning

6 Onderdijkers naar Andijk te Kolven. foto kolven.

7 Verzameling foto’s oude gemaal, dhr Atze Kamma 6 fotos gemaal

10 Interview met mw Guurtje Kaarsemaker-Lakeman. Guurtje jeugdfoto en in 2006.

12 Drie generaties Weel, deel 4 slot, diverse fotos van cd

16 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 28 april 2008:

1 Voorwoord, foto B141

2 Schoolfoto 2 october 1934.

3 Waterbeheer Noordeinde. foto gemaal 1924, 2 tekeningen

6 Weet je nog van toen. foto rozekrans, communicantjes, zr Gratia

8 Veranderingen in de bouw. foto heiwerk kerk 1927 + houtwerk

11 Onderdijk woning Nes 70. foto oude en nieuwe, vliegtuig met kinderen

14 De kruidenierswinkel, foto dames en Jaap Bakker, 3 knipsel/boekje

17 Kroniek 2007 foto nesbos overstroming, Joep Lakeman, Sint op school.

20 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 29 OKTOBER 2008:

1 Voorwoord, embleem schakel

2 Dirigenten, organisten en koorleden. foto herenkoor 1981

5 Opkomen voor …, door Tineke van der Lee. foto Tineke & beesten

6 Verzoek aanleg en onderhoud onderpad.

9 De Schakel, tweede jaargang december 1948. tekening handjes, voetbal/schoenen

12 Woning Nes 148. foto nieuw en

14 Terug in de tijd, door Martha Bakker 7 privé fotos en 1 van velzenstr.

16 Nag effies dut.

Achterkant 2 fotos middemeer.

MAGEZOINTJE NR. 30 APRIL 2009:

1 Voorwoord privé foto Jan Laan.

2 De Schakel, eerste jaargang.

4 Over honden gesproken, door Pater A. IJsselmuiden O.F.M. tekening van fam. J. Bakker

5 Vervolg verzoek aanleg en onderhoud onderpad.

7 Heimwee naar toen, Tineke v.d. Lee. krantefoto 02-02-1934

8 Woning Nes 194, bron kadaster. foto fam. van der Lee, febr. 2009.

10 Sigarenmagazijn “De Strandvogels”, Tineke v.d. Lee. Privé foto’s van de familie.

13 The life of Nick Dudink as a farmer, Nick Dudink. Privé foto’s van de familie.

15 De watermachine, Atze Kamma. privé foto’s 4.

17 Kroniek van Onderdijk 2008. Willem Roes, Dameskoor 40 jr, pompoenenfair, fam B. Smit

20 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 31 OKTOBER 2009:

1 Voorwoord. YC32

2 Een jaar om nooit te vergeten, Ria Kerssens-de Jong. privé foto’s vd familie.

5 Het ouderlijk huis, Hannes Weel. foto okt. 2009.

6 Interview met Jaap Brandsen. AG 78 + N 348 + foto sept. 2009 + privé foto.

10 Woning Nes 34. N 197 + N 309, sept. 2009.

12 Krantenknipsels – verslag IJsclub. YC37 + privé foto kaart.

14 Oude schoolfoto’s. S5 + S6

15 Alie Jong-van Velzen over tante Anne, Miranda van Velzen. privé foto vd fam. Morsch.

16 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 32 APRIL 2010:

1 Voorwoord

2 Herinnering aan Jan Bakker.

5 Reisverloop van voormalig Nederlands Indië 1945-1950.

10 Woning Nes 178, bron kadaster.

12 Interview Cor Koper deel 1.

16 Kroniek 2009.

20 Nag effies dut.

MAGEZOINTJE NR. 33 OKTOBER 2010:

1 Voorwoord. foto 2010 zomer op de Vliet

2 Interview met Jaap Smak. vd familie foto

6 Woning Nes 180. vd familie koper foto

7 Historie van Cor Koper sloopwerken deel 2, door René & Afra Koper. fotos van de familie

11 De afwas, door Tineke van der Lee. foto Tineke aan het hooi geven

12 Schoolfoto’s september 1944. 2 fotos

14 Jubilaris Pastoor Appelman. vd familie

16 Nag effies dut.