Nes 38 en 40, ’t Magezointje nr. 24

Waarschijnlijk al voor het jaar 1832 waren de percelen land, tegenwoordig Nes 38 en 40, eigendom van Klaas Koop, boer. Daarna werden de percelen eigendom van Klaas Meindertzoon Hetsen.

Op 22 april 1881 werd de huwelijksgoederengemeenschap en de nalatenschap van Maartje Jansdochter Koopman verdeeld. Zij was in leven gehuwd met Klaas Meindertzoon Hetsen. Zij had een testament gemaakt waarin zij bepaalde dat alle onroerende goederen naar haar echtgenoot gingen. De erfgenamen waren haar echtgenoot Klaas Meindertszoon Hetsen, landeigenaar, wonende te Wervershoof en hun kinderen:

  • Meindert Hetsen, landman, wonende te Wervershoof;
  • Elisabeth Hetsen, gehuwd met Jacob Laan Corneliszoon, landman, wonende te Westwoud. Jacob Laan was op 17 juni 1880 onder curatele gesteld. Zijn curator was Jacob Blom, burgemeester van Westwoud en wonende te Westwoud;
  • Maartje Hetsen, gehuwd met Jacob Koedooder, landman, wonende te Wervershoof;
  • Neeltje Hetsen, gehuwd met Pieter Bakker, landman, wonende aan de Zwaagdijk onder Wervershoof;
  • Jacob Hetsen, landman, wonende te Zwaagdijk, onder Hoogkarspel;
  • Geertje Hetsen, gehuwd met Cornelis Zwart, landman, wonende aan de Zwaagdijk, onder Hoogkarspel.

En verder hun kleinkinderen:

  • de kinderen van hun overleden dochter Trijntje Hetsen, die gehuwd was met Jan Laan, landman, wonende te Onderdijk, dit waren Jan Laan Janszoon, landman, wonende te Onderdijk en de minderjarigen, Klaas, Geertje en Jacob Laan;
  • de minderjarige kinderen van hun overleden zoon Jan Hetsen, die gehuwd was met Geertje Koopman, dit waren Jan, Maartje, Grietje en Antje Hetsen. Cornelis Koopman, landman, wonende te Wervershoof was voogd over deze minderjarige kinderen.

Alle onroerende goederen werden toegedeeld aan vader, Klaas Meindertzoon Hetsen. Er was heel veel onroerend goed, gelegen in Wervershoof, Grootebroek, Nibbixwoud en ook nog twee percelen onder Westwoud. Een van die onroerende goederen was een perceel bouwland met bijbehorend riet, strekkende van ‘den Westfrieschendijk tot de Buiten Zeedijkergracht’, liggende in de Nesse te Hoog en Laag Zwaagdijk, gemeente Wervershoof, sectie C nummers 290 en 291, samen groot 37,62 aren.
Op 13 januari 1887 overleed Klaas Meindertzoon Hetsen. Hij liet als erfgenamen achter de hiervoor genoemde personen. Het perceel bouwland ging naar zijn zoon Meindert Hetsen Omstreeks het jaar 1905 heeft Meindert Hetsen hierop een huis laten bouwen. Op 11 december 1916 verkocht Meindert Hetsen, zonder beroep, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk, het huis met bouwland aan Jacob Hetsen Meindertszoon, landman, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk. Dit betrof het zuidelijk deel van nummer 290, ongeveer groot 23 aren.

Op 15 december 1917 verkocht Jacob Hetsen Meindertzoon het woonhuis met erf en tuin, Onderdijk B5, aan Cornelis Laan Janszoon, tuinbouwer, wonende te Onderdijk, B5. Op 30 januari 1945 verkocht Cornelis Laan Janszoon, tuinbouwer, het woonhuis aan Petrus Laan Corneliszoon, tuinbouwer, wonende Onderdijk B5.

Op 6 januari 1948 verkocht Petrus Laan Corneliszoon, winkelier, wonende te Lagedijk C73 gemeente Wervershoof, gehuwd met Divera Bakker en geboren 28 juli 1914 het woonhuis met erf en tuin aan Simon Manshanden, tuinbouwer, wonende Onderdijk B163, gehuwd met Agatha Weel en geboren op 11 december 1881.

Op 26 april 1963 verkocht Simon Manshanden de zuidelijke helft van het woonhuis met erf en tuin (Nes 38) aan Cornelis Nicolaas Manshanden, geboren te Wervershoof op 22 augustus 1911 en gehuwd met Maria Hellman en de noordelijke helft van het woonhuis met erf en tuin (Nes 40) aan Petrus Manshanden, geboren 31 januari 1915 en gehuwd met Johanna Maria Steltenpool.

Cornelis Manshanden verkocht op 24 juni 1981 het woonhuis met schuur en erf, Nes 38, aan Gerardus Wilhelmus Jong, hovenier-ambtenaar, wonende Fruitlaan 34 te Zwaag, geboren op 1 september 1949 en gehuwd met Carolina Maria Agatha Manshanden. Eind 1995 werd het woonhuis verkocht aan Henk en Maria Gijzen-de Goede. Henk Gijzen overleed in het jaar 1997. In september 1998 werd het huis verkocht aan Ellen Ockeloen. En in augustus 2005 is het huis verkocht aan Pascal van Kleef.

Petrus Manshanden verkocht op 13 augustus 1975 het woonhuis met schuur en erf, Nes 40, aan Gerardus Cornelis Pankras, chauffeur, wonende Nes 40 te Wervershoof, geboren te Oude Niedorp op 28 april 1947 en gehuwd met Johanna Albertina Helena Maria Schooneman. In december 2005 is de woning verkocht aan Sabrine Bielsma en Bart Mais.

Bron: Kadaster Alkmaar