Nes 162, ’t Magezointje nr. 22

Op 20 april 1911 in de namiddag om vijf uur werd in de herberg “De Ruiter” van de heer C. Schouten te Hoog en Laag Zwaagdijk, gemeente Wervershoof, een openbare verkoop gehouden van onroerende goederen uit de nalatenschappen van Jan Elders, geboren 9 januari 1815 en Lijntje of Leentje Nieuweboer, geboren 15 november 1820. Vóór het jaar 1923 waren echtgenoten geen erfgenamen van elkaar. De nalatenschap van Jan Elders ging dus naar zijn familie en de nalatenschap van Lijntje Nieuweboer ging naar haar familie. Totaal waren er 57 erfgenamen. Jan Elders overleed als eerste en Lijntje overleed na hem op 12 januari 1911 te Onderdijk.

Er werden 23 percelen verkocht gelegen in Wervershoof en in Medemblik, waaronder twee huizen, bouwland en weiland. De heer Willem Spruit, bakker te Wervershoof kocht een perceel bouwland, sectie C nummer 195 groot 35 aren welk perceel werd verhuurd tot 25 december 1911. Op 5 april 1917 overleed Marie Spruit-Stavenuiter te Onderdijk, zij was de echtgenote van de heer Willem Spruit. Omdat de echtgenoot niet erfde werd de helft van de huwelijksgemeenschap dus eigendom van de minderjarige kinderen Greta, Oene en Pieter Spruit, geboren in de gemeente Wervershoof, respectievelijk op 18 augustus 1908, 3 oktober 1910 en 24 maart 1912. Willem Spruit was inmiddels bioscoopondernemer, en woonde in Medemblik. Anton Stavenuiter, landbouwer, wonende te Andijk, was toeziend voogd over de minderjarigen. Alle goederen werden verdeeld en de onroerende goederen werden bij akte op 18 mei 1917 toegedeeld aan de heer Willem Spruit. Het perceel sectie C nummer 195 werd later vernummerd tot sectie C nummer 938 (Nes 162) en nummer 939 (Nes 160).

Op 18 november 1926 verkocht Willem Spruit, veehouder en koopman, wonende te Wervershoof een perceel weiland in de Nessepolder te Onderdijk, gemeente Wervershoof, sectie C nummer 938, groot 16,20 aren, aan mevrouw Elisabeth Laan-van der Gulik, wonende te Onderdijk, gemeente Wervershoof. Op dit perceel heeft mevrouw Elisabeth Laan-van der Gulik een huis laten bouwen. Mevrouw Elisabeth Laan-van der Gulik was weduwe van de heer Jacob Laan Janszoon. De heer Jacob Laan was op 12 januari 1926 overleden. Op 29 augustus 1961 is mevrouw Elisabeth Laan-van der Gulik overleden. Zij liet als haar erfgenamen achter haar acht kinderen, geboren uit haar huwelijk met Jacob Laan Janszoon en haar vijf aangehuwde kinderen geboren uit het eerste huwelijk van haar echtgenoot Jacob Laan met mevrouw Anna Bot, overleden op 28 oktober 1904. De eigen kinderen:
Anna, geboren 28 juli 1910, wonende Geldelozepad 68 te Medemblik, gehuwd met de heer Jacobus van Velzen, administrateur;
Meindert, geboren 13 juli 1911, Rooms-Katholiek Priester, Majoor-Aalmoezenier te Soesterberg;
Cornelia, kapster, wonende Nes 162 te Onderdijk, geboren 19 november 1912;
Jacobus, tuinder, wonende Van Velzenstraat 15 te Onderdijk, geboren 15 december 1913, gehuwd met Maria Wagenaar;
Geertruida, geboren 13 mei 1915, wonende Onderdijk 87, gehuwd met Nicolaas Jozef Weel, tuinder;
Johanna, geboren 24 april 1918, wonende te Tilburg, gehuwd met Johannes Bodifee, electriciën;
Petrus, geboren 1 december 1922, boekhouder, wonende te Middenmeer, gehuwd met Elisabeth Gerbranda Duyves;
Elisabeth Maria, geboren 14 augustus 1924, wonende te Leiden, gehuwd met Leonardus Kuiters, spoorwegbeambte.
Maria Laan, geboren op 28 oktober 1919 was al eerder overleden op 19 oktober 1934. De aangehuwde kinderen:
Johannes, tuinder, wonende te Onderdijk 153, gemeente Wervershoof, gehuwd met Anna Keizer;
Cornelis, tuinder, wonende te Middenmeer, gehuwd met Immetje Poland;
Nicolaas, tuinder, wonende te Onderdijk 159, gehuwd met Maria Bakker;
Gerardus, directeur ener Tuinbouwschool, wonende te Obdam, gehuwd met Alida Paay;
Catharina, wonende Nes 118, gehuwd met Nicolaas Grooteman, tuinder.

Het woonhuis Nes 162 werd bij akte op 22 maart 1962 toegedeeld aan Cornelia Laan, hiervoor onder 3 genoemd.

Tegenwoordig wordt het huis bewoond door de familie Kees Weel.

Bron: Kadaster Alkmaar