Nes 116, ’t Magezointje nr. 23

(vroeger Onderdijk B42)
Op 28 februari 1824 kocht de heer Gerrit Brouwer een perceel land gelegen in de Nes te Hoog en Laag Zwaagdijk. Na het overlijden van zijn vrouw werd dit perceel eigendom van Gerrit Brouwer en zijn zonen Klaas, IJsbrand en Jacob.

Op 6 april 1872 verkochten Gerrit Brouwer, Klaas Brouwer, bouwman, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk, IJsbrand Brouwer, bouwman, wonende te Andijk en Jacob Brouwer, bouwman, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk dit perceel land aan Dirk Brouwer, arbeider, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk.

Op 3 februari 1896 verkocht Dirk Brouwer Teuniszoon, landbouwer te Hoog en Laag Zwaagdijk, voormelde percelen aan de Nederduitsch Hervormde Armvoogdij van Hoog en Laag Zwaagdijk. Op het perceel was inmiddels een huis gebouwd. De heren Cornelis Groen, landbouwer en Pieter Galis, zonder beroep, beiden wonende te Wervershoof waren toen Armenvoogden van de Nederduitsch Hervormde Armvoogdij.

In de maand januari 1908 verkochten de heren Pieter Galis, zonder beroep, wonende te Wervershoof en Jan Blokdijk, landbouwer, wonende te Zwaagdijk, in hun hoedanigheid van Armvoogden van de Nederduitsch Hervormde Armvoogdij van Hoog en Laag Zwaagdijk het onroerend goed aan de heer Pieter Bakker Pauluszoon, landbouwer, wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk. Bij deze verkoop werd gevestigd een erfdienstbaarheid van voetpad ten gebruike en ten nutte van een perceel bouwland van de Armvoogdij wat daar kennelijk in de buurt lag.

Op 8 januari 1910 verkocht de heer Pieter Bakker Pauluszoon, landbouwer te Onderdijk, gemeente Wervershoof aan de heer Jacob Brandsen Pieterszoon, landbouwer te Onderdijk, het woonhuis met erf, bouwland, schuur en water te Hoog en Laag Zwaagdijk, dat was het noordelijk gedeelte van voormelde percelen, groot ongeveer 20,85 aren.

Het zuidelijk gedeelte bleef eigendom van de heer Pieter Bakker, die daarop omstreeks 1910 een nieuw woonhuis bouwde (Nes 114, vroeger Onderdijk B41).

Jacob Brandsen Pieterszoon, overleed te Onderdijk op 20 januari 1951. Als erfgenamen liet hij achter zijn echtgenote mevrouw Grietje Sijm, geboren te Wervershoof op 24 februari 1887 en hun kinderen:

 • Elisabeth Brandsen, gehuwd met Willem Ooyevaar, bakker, wonende te Westerblokker;
 • Pieter Brandsen, tuinbouwer, wonende te Onderdijk B41, geboren te Wervershoof op 2 oktober 1913, gehuwd met Afra Bakker;
 • Geertrudis Brandsen, gehuwd met Arie Bakker, visser te Hoogkarspel, wonende Streekweg 371;
 • Divera Brandsen;
 • Catharina Brandsen;
 • de Eerwaarde Zuster Brigitta Brandsen, religieuse te Hoorn, Sint Jans-Gasthuis (Zuster Jacobe);
 • Elisabeth of Lisa Brandsen, gehuwd met Martinus Bernardus Voorbij, politie-ambtenaar, wonende Marnixlaan 128 bis te Utrecht;
 • de Eerwaarde Zuster Maria Brandsen, religieuse te ‘s-Gravenhage, Rooms Katholiek Ziekenhuis Westeinde (Zuster Margaretis);
 • Jacob Brandsen, tuinbouwer, wonende in de Van Velzenstraat en gehuwd met Maria Groot,
 • Martha Brandsen; en
 • Cornelis Brandsen, tuinbouwer,.

Bij akte van scheiding op 16 juli 1951 werd het onroerend goed op naam gezet van de weduwe mevrouw Grietje Brandsen-Sijm.

Op 6 januari 1954 verkocht mevrouw Grietje Brandsen-Sijm, winkelierster, het woon- en winkelhuis met schuurtjes, Onderdijk B 42, groot 9,60 aren met diverse tot het bedrijf behorende inventarisgoederen en de goodwill van de in het pand uitgeoefende zaak in kruidenierswaren, rookartikelen en drogisterijartikelen, aan mevrouw Divera Koomen, zonder beroep, geboren te Zwaag op 29 april 1913, wonende te Zwaagdijk-West 399, gemeente Zwaag en weduwe van de heer Nicolaas Besseling.

Op 26 oktober 1954 verkocht mevrouw Divera Besseling-Koomen, winkelierster, het onroerend goed met inventaris en goodwill aan de heer Gijsbertus Cornelis van Aalsburg, kruidenier, wonende te Wieringerwerf, geboren te Velsen op 21 september 1920 en gehuwd met mevrouw Aaltje Bakker.

Op 18 augustus 1966 verkocht de heer Gijsbertus Cornelis van Aalsburg, wonende Van Velzenstraat 23, de hele zaak aan de heer Jacobus Bakker, kruidenier, wonende Onderdijk 167, geboren 4 november 1913. Op 2 februari 1977 verkocht Jacobus Bakker, wonende Pastoor van Santestraat 58, gehuwd met mevrouw Elisabeth Catharina Antonia Noordeloos de zaak aan zijn zonen Johannes Maria Bakker, kruidenier, wonende Nes 116, geboren te Wervershoof op 2 februari 1948 en Jacobus Stephanus Bakker, wonende Pastoor van Santestraat 58, geboren te Wervershoof op 3 augustus 1954. In het jaar 1979 is de winkel overgenomen door Arie Schenk, daarna nog door de familie Deinum en vervolgens door de heer Schiphof.

Onlangs heeft de Woningstichting Het Grootslag de winkel gekocht van de heer Schiphof. De heer Schiphof is nu pachter van de winkel.

Bron: Kadaster Alkmaar