Uncategorized

Onderdijk 73, ’t Magezointje nr. 25

In 1832 was het perceel sectie B nummer 33 een perceel erf, groot 3,90 aren en eigendom van Wessel Boertje, wonende te Munsterland. Rond 1854 was er sprake van een huis met erf en werd het eigendom van Symen Grooteman. Trijntje Buis verkreeg de eigendom van het perceel bij een koopakte op 13 januari 1874. Er stonden inmiddels twee huizen op.
Op 30 december 1909 verkocht Trijntje Buis, gehuwd met de heer Jan van Kampen, landeigenaar, wonende te Hoogkarspel, twee huizen met erf te Onderdijk, gemeente Wervershoof, sectie C nummers 696 en 697, groot 3,90 aren aan de heer Nicolaas Laan, schoenmaker, wonende te Onderdijk gemeente Wervershoof. Bij de akte werden Trijntje Buis en Jan van Kampen vertegenwoordigd door de heer Arie Klaver, veehouder, wonende te Spierdijk, gemeente Spanbroek. Het ene huis werd Onderdijk 71 en werd later verkocht aan Cornelis Haakman.

Op 17 maart 1948 verkocht Nicolaas Laan het woonhuis aan de Onderdijk 73 aan de heer Nicolaas Gerardus Laan.

Op 24 december 1982 verkocht Nicolaas Gerardus Laan, wonende te 1693 CB Wervershoof, Onderdijk 73, geboren te Wervershoof op 7 augustus 1924, gehuwd met Johanna Scholten, het woonhuis met garage, ondergrond en tuin, sectie C nummer 1541, groot 1,70 aren aan de heer Paulus Cornelis Maria van Nuland, dakbedekker, wonende te Amsterdam, geboren te Anna Paulowna op 2 juli 1955, gehuwd met Petronella Anna Maria de Wit.

Daarna werd het woonhuis eigendom van Martinus Johannes Maria Zwart, geboren te Wervershoof op 9 november 1964. In het jaar 1998 werd het woonhuis verkocht aan Kees de Ruiter, geboren te Amsterdam op 20 februari 1960. Tegenwoordig is het woonhuis eigendom van Rens van Schoor. …

Bron: Kadaster Alkmaar